3844b, uc3844, uc3844b sop-8

8.000₫ Còn hàng
3844B, UC3844, UC3844B SOP-8 ic tạo dao động hàng mới chính hãng đảm bảo chất lượng phục vụ sửa chữa mạch nguồn xung

3844B, UC3844, UC3844B SOP-8 ic tạo dao động hàng mới chính hãng đảm bảo chất lượng phục vụ sửa chữa mạch nguồn xung

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: