2844b, uc2844, uc2844b sop-8

9.000₫ Còn hàng
2844B, UC2844, UC2844B SOP-8 ic tạo dao động hàng mới chính hãng đảm bảo chất lượng phục vụ sửa chữa mạch nguồn xung

2844B, UC2844, UC2844B SOP-8 ic tạo dao động hàng mới chính hãng đảm bảo chất lượng phục vụ sửa chữa mạch nguồn xung

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: