2845b, uc2845, uc2845b sop-8

9.000₫ Còn hàng
2845B, UC2845, UC2845B SOP-8 ic tạo dao động hàng mới chính hãng đảm bảo chất lượng phục vụ sửa chữa mạch nguồn xung

2845B, UC2845, UC2845B SOP-8 ic tạo dao động hàng mới chính hãng đảm bảo chất lượng phục vụ sửa chữa mạch nguồn xung

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: