Ixfn50n80q2 mosfet 50a 800v

Liên hệ Còn hàng
HiPerFETTM Power MOSFET  hàng tháo máy nguyên bản đảm bảo chất lượng  IXFN 50N80Q2 N-Channel Enhanceme nt Mode Avalanche Rated, Low Qg, Low In trinsic Rg High dV / d t , Low trr VDS S = ID25 = RDS(on)= 800 V 50 A 0. thay thế được cho các mã IXFN50N80Q2 IXFN48N50 IXFN44N50 IXFN36N100 IX...

HiPerFETTM Power MOSFET  hàng tháo máy nguyên bản đảm bảo chất lượng

 IXFN 50N80Q2 N-Channel Enhanceme nt Mode Avalanche Rated, Low Qg, Low In trinsic Rg High dV / d t , Low trr VDS S = ID25 = RDS(on)= 800 V 50 A 0.
thay thế được cho các mã IXFN50N80Q2 IXFN48N50 IXFN44N50 IXFN36N100 IXFN48N60P IXFN38N100Q2

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: